TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG LOTUS RESIDENCE

Kính thưa Qúy Khách Hàng hiện tại hạ tầng tại dự án đã hoàn thiện 90%; Chủ Đầu Tư vừa chạy ngầm xong hệ thống ống ngầm điện, chỉ chờ bắt đầu xây dựng sẽ kéo điện đến từng căn; Đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng và chuẩn bị lắp đặt 1 số công trình về điện nước khi bắt đầu xây dựng:

4 thoughts on “TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG LOTUS RESIDENCE

 1. John Doe says:

  Comment Test

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

  • John Doe says:

   Comment Test 2

   I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

   • John Doe says:

    Comment Test 3

    I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

 2. John Doe says:

  Comment Test again

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.